Automatické zálohování

V dnešní době počítačů, chytrých telefonů a všudy přítomné sítě je nezbytně nutné chránit svoje data. Většinou Vám nehrozí, že by Vás někdo záměrně chtěl připravit o Vaše data. Bohužel …